Pompy membranowe z podwójną membraną

Pompa membranowa z podwójną membranąRozwiązanie oferowane dla przetłaczania cieczy niebezpiecznych, oraz wszędzie tam, gdzie niedopuszczalne jest powstawanie przecieków. Pojedyncza membrana jest zastąpiona systemem dwóch membran, pomiędzy którymi znajduje się ciecz neutralna oraz czujnik. W przypadku uszkodzenia membrany pompowane medium przenika do przestrzeni pomiędzy membranami i na skutek tego zmienia się przewodność cieczy neutralnej. Czujnik reaguje na zmianę przewodności i generuje sygnał wyłączający pompę.

© All-Pumps     |   zastrzeżenia   |   webmaster: it@all-pumps.pl